kv image

プレイする上で知っておくと、
ちょっと楽しくなる情報を
サミー開発担当者がお届け!
皆様からの疑問や質問を受付中!!

機種一覧

PRODUCT

開発ボイス対応機種一覧


COPYRIGHT

©2012 宇宙戦艦ヤマト2199 製作委員会 ©Sammy
©士郎正宗・Production I.G/講談社・攻殻機動隊製作委員会 ©Sammy
© Sammy
© 2012 BONES/Project EUREKA AO・MBS © BANDAI NAMCO Entertainment Inc. © Sammy
©SEGA ©Sammy
©Sammy
© Sammy
©武論尊・原哲夫/NSP 1983,©NSP 2007 版権許諾証YBJ-918  ©Sammy
©Sammy
©Nihon Falcom Corporation. All rights reserved. ©Sammy
©S/PG CD ©C・ST ©BNEI ©Sammy
©SEGA ©Sammy
©武論尊・原哲夫/NSP 1983,©NSP 2007 版権許諾証YHN-219  ©Sammy
(c)sammy
©Ark Performance/少年画報社・アルペジオパートナーズ ©Sammy
(c)Sammy
©SEGA ©SEGA/チェンクロ・フィルムパートナーズ ©Sammy
©福本伸行/講談社・VAP・マッドハウス・NTV・D.N.ドリームパートナーズ ©福本伸行/講談社・VAP・NTV ©Sammy
ⓒ原哲夫・武論尊/NSP 2001, 版権許諾証YRB-320 ⓒSammy
© DARTSLIVE Co., Ltd. ©Sammy
© Sammy
ⓒANOHANA PROJECT ⓒSammy
©武論尊・原哲夫/NSP 1983, ©NSP 2007 版権許諾証YAF-420  ©Sammy
©2017 BONES/Project EUREKA MOVIE © BANDAI NAMCO Entertainment Inc. ©Sammy
©SEGA ©Sammy
©西尾維新/講談社・アニプレックス・シャフト ©Sammy
Ⓒ武論尊・原哲夫/NSP 1983 版権許諾証KOM-620 Ⓒ2010-2013 コーエーテクモゲームス ⒸSammy
©鈴木央・講談社/「七つの大罪」製作委員会・MBS ©鈴木央・講談社/「七つの大罪TVSP」製作委員会・MBS ©鈴木央/講談社 ©Sammy
©しげの秀一/講談社・2014新劇場版「頭文字D」製作委員会 ©しげの秀一/講談社・2015新劇場版「頭文字D」L2製作委員会 ©しげの秀一/講談社・2016新劇場版「頭文字D」L3製作委員会 ©Sammy
©武論尊・原哲夫/コアミックス 1983, ©COAMIX 2007 版権許諾証YRG-121 ©Sammy
©VisualArt's/Key/Angel Beats! Project ©Sammy
ⒸKADOKAWA ⒸSammy
©原哲夫・武論尊/コアミックス 2001 版権許諾証YAS-121 ©Sammy
©NTV ©大映テレビ ©ホリプロ ©東宝芸能 ©山村美紗オフィス ©Sammy
©S/PG CD©C・S ©S/PGA CD©C・S ©BN7 ©Sammy
©東映アニメーション・ニトロプラス/楽園追放ソサイエティ ©Sammy
©Sammy
ⒸCAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED. ⒸSammy
©2018 BONES/Project EUREKA MOVIE ©BANDAI NAMCO Sevens Inc. ©Sammy
©武論尊・原哲夫/コアミックス 1983, ©COAMIX 2007 版権許諾証YHE-812  ©Sammy
©Sammy
©Sammy
Ⓒ武論尊・原哲夫/NSP 1983 版権許諾証KOP‐321 Ⓒ2010-2013 コーエーテクモゲームス  ⒸSammy
©平野耕太・少年画報社 / DRIFTERS製作委員会 ©Sammy
©原哲夫・武論尊/コアミックス 2001, ©蒼天の拳 2018 版権許諾証YKP-122
"©武論尊・原哲夫/コアミックス 1983 版権許諾証KOR-313 ©2010-2013 コーエーテクモゲームス ©Sammy"
© 2016 暁なつめ・三嶋くろね/KADOKAWA/このすば製作委員会
© しげの秀一/講談社・2014 新劇場版「頭文字D」製作委員会 © しげの秀一/講談社・2015 新劇場版「頭文字D」L2 製作委員会 © しげの秀一/講談社・2016 新劇場版「頭文字D」L3 製作委員会 ©Sammy
©けものフレンズプロジェクト ©Sammy
©カバネリ製作委員会 ©Sammy
©ATLUS ©SEGA ALL rights reserved. ©Sammy
©Sammy
ⓒ鈴木央・講談社/「七つの大罪」製作委員会・MBS ⓒ鈴木央・講談社/「七つの大罪TVSP」製作委員会・MBS ⓒ鈴木央・講談社/「七つの大罪 戒めの復活」製作委員会・MBS ⓒ鈴木央/講談社 ⓒSammy
©カルロ・ゼン・KADOKAWA刊/幼女戦記製作委員会 ©Sammy
©BNP/T&B PARTNERS ©Bandai Namco Sevens Inc. ©Sammy
©武論尊・原哲夫/コアミックス 1983 版権許諾証KOU-423 ©2010-2013 コーエーテクモゲームス ©Sammy
©︎2019 アネコユサギ/KADOKAWA/盾の勇者の製作委員会
©武論尊・原哲夫/コアミックス 1983,©COAMIX 2007 版権許諾証YRA-114 ©Sammy
©創通・サンライズ ©Sammy
©武論尊・原哲夫/コアミックス 1983, ©COAMIX 2007 版権許諾証YBO-314  ©Sammy
©S/PG CD©C・S ©S/PGA CD©C・S ©BN7 ©Sammy
©カバネリ製作委員会 ©Sammy
©2006, 2010 広江礼威・小学館/BLACK LAGOON製作委員会 For sale in Japan Only / 日本国内限定販売商品 ©Sammy
© 2017 CAPCOM / VENDETTA FILM PARTNERS. ALL RIGHTS RESERVED. © Sammy
©Sammy
©西尾維新/講談社・アニプレックス・シャフト ©Sammy
©武論尊・原哲夫/コアミックス 1983 版権許諾証KOV-814 ©2010-2013 コーエーテクモゲームス ©Sammy
©2017 BONES/Project EUREKA MOVIE ©Bandai Namco Sevens lnc. ©Sammy
©2018 BONES/Project EUREKA MOVIE ©Bandai Namco Sevens Inc. ©Sammy
ⒸSammy
©S/PLG CD©CLAMP・ST ©BN7
©武論尊・原哲夫/コアミックス 1983, ©COAMIX 2007 版権許諾証YGS-124  ©Sammy
©KADOKAWA ©Sammy
©西尾維新/講談社・アニプレックス・シャフト ©Sammy
©野田サトル/集英社・ゴールデンカムイ製作委員会 ©Sammy
ⓒ鈴木央・講談社/「七つの大罪」製作委員会・MBS ⓒ鈴木央・講談社/「七つの大罪TVSP」製作委員会・MBS ⓒ鈴木央・講談社/「七つの大罪 戒めの復活」製作委員会・MBS ⓒ鈴木央/講談社 ⓒSammy
©2017-2021 BONES/Project EUREKA MOVIE ©Bandai Namco Sevens Inc. ©Sammy
© しげの秀一/講談社・2014 新劇場版「頭文字D」製作委員会 © しげの秀一/講談社・2015 新劇場版「頭文字D」L2 製作委員会 © しげの秀一/講談社・2016 新劇場版「頭文字D」L3 製作委員会 ©Sammy
©2020 夕蜜柑・狐印/KADOKAWA/防振り製作委員会 ©Sammy
©武論尊・原哲夫/コアミックス 1983 版権許諾証KOT-324 ©2010-2013 コーエーテクモゲームス ©Sammy